lntri@csc.hcmus.edu.vn
(028)38.351.056 - Ext: 179

Cơ sở chính

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

tuvan@csc.hcmus.edu.vn

(028)38.351.056 - Ext: 111

Chi nhánh

21-23 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM

tuvan@csc.hcmus.edu.vn

(028)38.351.056 - Ext: 222